Uygulamadaki Videoların

Seçim ve Onay Süreçleri

Güvenli Video Havuzu

Lella Kids takımı, çocukların en çok video izlediği platformları ve kanalları araştırır. Genel olarak videolar taranır ve uygun görülen kanallar takım ile paylaşılır. Takım kanallardaki videoları tek tek izler ve güvenli video havuzuna gönderir.

Psikolog Onayı

Lella Kids takımının oluşturduğu video havuzu psikologlarla paylaşılır ve onaylarına sunulur. Onay alan ve kategorilendirilen, yaşı girilen ve kazanımları belirlenen videolar paylaşılmak üzere onaylanır. 

Eğitici ve Eğlenceli İçerik

En çok izlenen ve çocuklar tarafından beğenilen karakterlerin çocuklara etkisi çok yüksek olacağından, öğrettikleri ve temsil ettikleri değerler çok önemlidir. Bu yüzden video içerisinde sadece eğlenceli olması değil çocuğun ilerideki eğitim sürecine destek sağlaması için STEAM kategorilerinde videolar seçilir.

Ebeveyn Raporu

Elde edilen veriler ışığında ebeveynlerle çocukların muhtemel ilgi alanları, muhtemel kazanımları ve muhtemel edinilen değerleri raporlanır. Hafta sonu etkinlikler önerilir ve ebeveyn çocuk iletişiminin uygulamamız sayesinde desteklenmesi hedeflenir.