Ara
  • Lella Kids

Çocuklarda Doğru Teknoloji Kullanımı

En son güncellendiği tarih: Oca 9




Amerikan Pediatri Derneği, 0-2 yaş arasındaki bebeklerin teknolojiye kesinlikle maruz bırakılmaması gerektiğini, 3-5 yaş çocuklarının teknoloji kullanımının günlük 30 dakika ile sınırlandırılması gerektiğini ve 6-8 yaş arası için ise bu sınırlamanın 1 saat olması gerektiğini söylemektedir.

Fakat, günümüz çocukları bu saat sınırlamasının günlük 4-5 misli kadar saat teknolojiyle haşır neşir oluyorlar ki bu çok ciddi sorunları da beraberinde getirmektedir.



PEKİ HANGİ NEDENLERLE UZMANLAR ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BÖYLE BİR SAAT SINIRLAMASINI UYGUN GÖRÜYOR?


· 0-2 yaş arası bebeklerin beyni o kadar hızlı gelişir ki bu 2 senede beyinleri hacim olarak 3 katına çıkar. Beyin gelişimi ise 21 yaşına kadar devam eder. Erken beyin gelişimi, çevresel uyaranlar tarafından belirlenmektedir ve bu uyaranlar arasında teknolojik aletler de vardır. Araştırmalara göre teknolojik aletlere aşırı maruz kalmak çocuklarda dikkat eksikliği, artmış dürtüsellik, öğrenme sorunları, bilişsel fonksiyonlarda gecikmeler ve kendi duygu durumunu düzenlemede zorluklar gibi problemler meydana gelmektedir. Bunun yanı sıra cep telefonu gibi kablosuz iletişimi sağlayan teknolojik araçlar maalesef ki radyasyon yaymaktadır ve gelişmekte olan nörolojik ve bağışıklık sistemleri nedeniyle çocuklar yetişkinlere göre radyasyondan etkilenme ihtimali açısından daha riskli bir gruptur.

· Çocuklarda tablet kullanımı özellikle şekil – zemin algısı gelişmeyen bebeklerde gelişim geriliğine sebep olabilmektedir.

· Erken yaşta tablet kullanımı sosyal gelişimi olumsuz etkileyebilmekte, çocukların içe kapanmasına, yalnızlaşmasına neden olabilmektedir.

· Çocuklarda tablet kullanımı kısa dönemde boyun – baş ağrısı problemleri yapabilirken, ilerleyen dönemlerde duruş bozuklukları ve kireçlenmeye neden olabilmektedir.

· Araştırmalarda, çocukların gelişimini daha geç tamamlaması da teknoloji kullanımı ile ilişkili çıkmıştır. Çünkü teknoloji kullanımı hareketi kısıtlamaktadır. Oysa ki hareket çocukların öğrenme ve dikkat becerilerini arttırmada çok önemli bir role sahiptir. Bu hareketsizlik aynı zamanda obez bir nesli de beraberinde getirmektedir.

· Çocuklarda artan oranlarda görülen depresyon, kaygı, dikkat eksikliği, bağlanma bozukluğu, otizm, psikoz ve bipolar bozukluk gibi hastalıkların sorumlularından biri de günümüzdeki aşırı teknoloji kullanımı olarak belirtilmektedir.

· Programlardaki veya video oyunlarındaki şiddet içeriği çocuklarda saldırganlık artmasına neden olmaktadır ve tam da bu nedensel ilişki yüzünden ABD şiddet içerikli yayınları toplum sağlığını etkileyen risk faktörleri kategorisine koymaktadır.

· Ekrana aşırı maruz kalma ve bunun sonucunda ebeveynlerle kaliteli iletişim kuramama nedeniyle her beş çocuktan biri konuşma ve dilde gecikme yaşamaktadır.

· Ekrana maruz kalma çocuklarda uyku düzenini ve buna bağlı olarak biyolojik saatin dengesini bozmaktadır.



PEKİ ÇOCUĞUMUZA TEKNOLOJİYİ NASIL KULLANDIRMALIYIZ?


· 0 – 2 yaş döneminde çocuğunuz kesinlikle teknolojiye maruz kalmaması gerekmektedir. Lella Kids uygulaması olarak videoları 2 yaştan itibaren onaylayıp, 2 yaştan küçük çocuklarımızın gelişimlerine zarar vermekten kaçınıyoruz.

· 3 – 5 yaş dönemi arasındaki çocuklar günde otuz dakika anne-baba veya bakım veren gözetiminde eğitici ve güvenli teknolojiyi kullanmalı; 6 – 8 yaş döneminde akademik zamanı ve görevleri dahil günde bir saat yine anne – baba denetiminde kullanması önerilmektedir.

· 12 yaşında büyük çocuklarda ve ergenlerde teknoloji kullanımı günde iki saati geçmemelidir ve bu kullanım için de belirli kurallar konulmalıdır. Göz problemlerine ve duruş bozukluklarına neden olması, sosyal içe dönük yapıya ve yalnızlığa sebebiyet vermesi yine bu dönem çocukları için önemli zararların başında gelmektedir.

60 görüntüleme