LELLA KİDS GİZLİLİK BİLDİRİMİ

 

Bu metin, gizlilik koşullarımızla ilgili sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. Lütfen Gizlilik Koşullarımızı dikkatlice okuyunuz. Bu koşulları kabul ettiğinizi ya da bu koşullara mutabık kaldığınızı uygulamayı indirdiğiniz  veya platforma kaydolduğunuz takdirde kabul etmiş olursunuz. Bu kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız Lella Kids’i kullanmayabilirsiniz. Platformlarda ve cihazlarda sunduğumuz uygulamalarımız ziyaretçilerimizi eğlendirmek, kazanım / fayda sağlamak ve en iyi deneyimi yaşatmak üzere tasarlanmıştır. Bu bilgilendirme, kişisel verilerin muhafaza edilmesi, işlenmesi ve üçüncü kişilerle paylaşılması amaçları ile bunların hukuki sebeplerinin, kişisel verilerin aktarılabileceği yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşların, kişisel verilerin toplanma yöntemleri ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında sahip olduğunuz hak ve yetkilere ilişkin bilgi verilmesiyle ilgilidir.

1. Bu Gizlilik Bildiriminde Neler Belirtilmiştir?

 

Bu Gizlilik Bildirimindeki bölümler size aşağıdakiler hakkında bilgi verir: 

 

 • Kişisel Veri tanımı,

 • İşlenen Kişisel Verilerin türleri,

 • Kişisel Verilerin işlenme amaçları, 

 • Kişisel Verilerin işlendiği yerler,

 • Kişisel Verileri korumak için uygulanan güvenlik önlemleri,

 • Üçüncü şahıslarla ilgili sorumluluk sınırları,

 • Kişisel Verilerinize ilişkin haklarınız, 

 • Bu Gizlilik Bildiriminde yapılan değişiklikler; 

 • Tarafımıza bildirmiş olduğunuz Kişisel Verilerinize ilişkin haklarınızı ne şekilde kullanabileceğiniz.

2. Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVK Kanunu’nda kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız gibi bilgileriniz kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Türleri

 

A. Hizmetimiz tarafından kullanılan Kişisel Veriler 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamlar, internet sayfamız gibi kısmen veya tamamen otomatik olan veya herhangi bir veri sisteminin parçası olmak koşuluyla manuel kanallar aracılığıyla toplanmaktadır. Lella Kids elde ettiği verileri, kendi bünyesinde işlemenin yanı sıra, aşağıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda yurt dışına aktarabilir ve diğer veri korumasına ilişkin mevzuatı farklı olan bölgelerde yer alan iş ortaklarına KVK Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şart ve amaçlar kapsamında transfer edebilir veya verileri buralarda işleyebilir.

 

Lella Kids olarak panel veya uygulama üzerinde gerçekleştirdiğiniz üyelik ve ödeme işlemleri kapsamında, aşağıdaki ek bilgiler saklanır: 

 

 • Ad - Soyad,

 • E-posta adresi,

 • Doğum Tarihi,

 • Eğitim,

 • Çalıştığı Kurum,

 • T.C. Kimlik No (isteğe bağlı),

 • Telefon numarası (isteğe bağlı),

 • Şehir (isteğe bağlı),

 • Cinsiyet (isteğe bağlı),

 • Facebook, Twitter, Google+ veya LinkedIn gibi harici bir sağlayıcı tarafından gönderilen ek profil bilgileri.

 

B. Otomatik olarak oluşturulan bilgiler 

Diğer web siteleri ve çevrimiçi hizmetler gibi, Lella Kids’i nasıl kullandığınızla ilgili olarak üretilen bilgiler otomatik olarak toplanır ve işlenir. Toplanan bilgiler, ip adresinizi ve / veya benzersiz cihaz kimliğinizi içerir.

 

Özellikle eklemeniz durumunda, Lella Kids, coğrafi konum bilgilerinizi toplayabilir. Her durumda, coğrafi konum bilginizin alınmasını mobil cihazınızın ayarlarından engelleyebilirsiniz.

 

Sosyal ağ hesabınızdan bilgi erişimi ve toplama izni vermeyi özellikle tercih ederseniz, hesabınızdaki temel kişisel bilgilerinizi (adınız ve e-posta adresiniz gibi), sosyal ağ kullanıcı kimliğinizi ( şifreniz değil ) ve Lella Kids aracılığıyla paylaştığınız yayınlarla ilgili parametreleri işleyebilir. Erişilebilen ve alınabilecek bilgileri kontrol etmek için hesabınızın gizlilik tercihlerini nasıl ayarlayabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen sosyal ağın gizlilik politikasına bakın.

 

Bu, aynı zamanda, uygulamayı ve platformu nasıl kullandığınıza ilişkin otomatik olarak oluşturulmuş bilgilerle ilgili olarak gerçekleşir. Bu tür bilgiler, uygulama ve platformun nasıl kullanıldığını daha iyi anlamamıza ve bir kullanıcı olarak ihtiyacınıza uygun hizmet vermemize yardımcı olur.

 

Uygulama sahibine, uygulamanın kullanımı hakkında bilgi vermek için aşağıdaki bilgileri topluyoruz: 

 

-Video Detay Bilgileri

-Kaçıncı Dakikada Videodan Çıktığı

-Kaç Dakika Video İzledi

-Hangi Tür Videoları İzledi

- Anonim Veriler

 

Not: kullanıcı yetkilendirme özellikleri etkinleştirilmişse, giriş yaptığınızda anonim bilgileri sizin bilgilerinizle ilişkilendirebilir.

 

C. Belirli Bilgiler 

Size sadakat kartı, haber bültenleri, reklamcılık gibi bazı etkinliklerle başvurmanız istenebilir; bu durumda bazı kişisel bilgiler istenir. Bu bilgiler, hizmetimizin (üçüncü şahıslar dahil) veritabanında saklanır ve bizimle paylaşılır.

 

Uygulamadaki fotoğraflar da dahil olmak üzere veri yüklediğinizde, bu veriler paylaşılacak ve uygulamanın diğer tüm kullanıcıları tarafından görülebilecektir.

4. Kişisel Verilerin işlenme amaçları

 

A. Amaçlar 

 

Lella Kids kişisel verilerinizi: 

 

 • Hizmeti kullanabilmenizi sağlamak için,

 • Hizmetimizle ilgili bilgileri güncel tutmak için,

 • Hizmetin iyileştirilmesi ve/veya özelleştirilmesi için,

 • Sizi tanımlamak ve/veya Hizmeti kişisel veri sahiplerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kişisel veri sahiplerine önerilmesi için,

 • Profilleme/segmentasyon çalışmaları, veri zenginleştirmesi, pazar araştırması çalışmaları için,

 • Sizi tanımak ve dolandırıcılığı önlemek için,

 • Destek sağlamak için,

 • Şatış, satış sonrası destek ve pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi için,

 • İnsan kaynakları politikalarının belirlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi ve icrası,

 • Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Kullanıcı şikayetlerinin yanıtlanması için,

 • Tabi olduğumuz mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için

 • Resmi ve/veya idari merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için,

 

işlenmektedir. Bu kapsamda Lella Kids’in kişisel veri işleme faaliyeti KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalıdır. KVK Kanunu’nun 6.  maddesinde belirtilen kişisel veriler ise 6. maddedeki işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. 

 

Kişisel verileriniz KVK Kanunu çerçevesinde ve denetiminde, ciddi bir gizlilik içerisinde Lella Kids’in size hizmet gayesi ile kullanılmakta ve işlenmektedir. Lella Kids olarak sizlere ait verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına riayet ederek verilerin doğru işlenmesine, işlemenin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına ve hedeflenen amaç için gereken makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat etmekteyiz.

 

B. Kişisel Verilerin üçüncü şahıslara iletilmesi 

 

Sizden önceden izin alınmaksızın Kişisel Verilerinizi üçüncü şahıslara satmıyor veya kiralamıyoruz. Bununla birlikte, kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde, sizlere sunduğumuz hizmetin kalitesinin artırılması için yapılacak uygulamalar kapsamında yürüttüğümüz faaliyetlerin doğası gereği paylaşılması gereken taraflarla ve kanunen yetkili resmi mercilerle, mevzuatın izin verdiği kurum ve kuruluşlar ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili kamu tüzel kişileriyle, aramızda hakim - bağlı şirket ilişkisi bulunan kuruluşlarla, yurt içi yurt dışı ortaklarımız - iştiraklerimizle, bankalar ve finans kuruluşlarıyla, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz kuruluşlarla, şirketimiz içerisinde şirket adına çalışan ve hareket eden çalışanlar ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

 

 Çalışanlarımız bu verileri kanun ve gizlilik çerçevesinde kullanmakta ve işlemektedir. Bu veriler, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenen politika ve prosedürler çerçevesinde, faaliyetlerimizin gerektirdiği süreyle işlenmekte olup, şirketimiz ile ilişkiniz kalmadığı, makul veya yasal bir gerekliliğin veya uygunluğun olmadığı durumlarda silinmektedir.

 

Uygun olduğunu düşündüğümüz amaçlar için üçüncü taraflarca kullanımı için "toplu anonim veriler" sağlayabiliriz. "Toplam anonim veriler", size geri gönderilemeyen ve bu nedenle Kişisel Veriler olarak sayılmayan verilerdir. Örneğin, Kullanıcıların Hizmeti nasıl kullandığını daha iyi anlamak için toplu anonim verileri kullanabiliriz.

 

Üçüncü bir tarafa geçtiğimiz,  üçüncü bir tarafla birleştiğimiz veya yeniden yapılandırmaya tabi olduğumuz durumda, Kişisel Verileriniz de üçüncü kişilere açıklanabilir ve / veya bu üçüncü kişiye devredilebilir. Bu üçüncü taraf, Kişisel Verileri ve bize sağladığınız diğer bilgileri kullanmaya devam etme hakkına sahip olacak. 

 

Kişisel Verilerinizi, iyi niyetle, bir mahkeme kararı, halen devam eden adli işlem, cezai veya sivil mahkeme celbi veya kolluk kuvveti makamları tarafından verilen diğer yasal işlem veya taleplere uymanız gerektiğine inandığımız yerlerde ifşa edebiliriz.

5. Kişisel Verilerin işlendiği yerler

Hizmet kapsamında işlenen verilerin tutulduğu veri merkezleri değişik bölgelerde bulunmaktadır., Türkiye, İrlanda, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri bölgelerinde yer alan barındırma hizmetleri kullanılarak sağlanmaktadır. Bununla birlikte, işlenen Kişisel Veriler, bu ülkeler ve bölgeler dışında bir ülkede bulunan muhafaza sunucularına aktarılabilir ve depolanabilir. Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu gizlilik politikasına uygun şekilde kullanılmasını sağlamak için makul ölçüde gerekli tüm adımları atacağız.

6. Kişisel Verileri korumak için hangi güvenlik önlemleri uygulanmaktadır?

Verilerinizin güvenliği ve diğer Kullanıcıların güvenliği bizim için çok önemlidir. Bu nedenle, sistemde düzenli olarak güvenlik testleri yapılmakta ve herhangi bir güvenlik açığına izin vermemek için çaba gösterilmektedir. Kişisel Verilerinizi kayıp ya da herhangi bir yasadışı işleme karşı korumak için teknik ve organizasyonel önlemler alınmaktadır. Aşağıdaki tedbirleri uyguladık: sunucularımızı güvenlik duvarları, SSL bağlantıları ve hassas verilerin şifrelenmesi yoluyla koruma. Bu liste ayrıntılı değildir. 

7. Üçüncü şahıslarla ilgili sorumluluk sınırları

Hizmetimiz üçüncü taraflar tarafından sunulan hizmetler, ürünler ve / veya ortakların, reklam verenlerin ve diğer üçüncü tarafların web sitelerine veya hizmetlerine köprüler içerebilir.

   

Tarafların, bu üçüncü tarafların içeriği, web siteleri veya hizmetleri üzerinde herhangi bir kontrolü veya etkisi yoktur. Üçüncü kişi web sitelerinin ve hizmetlerinin kullanımı için farklı gizlilik politikaları uygulanabilir. Bu Gizlilik Beyanı, yalnızca taraflarca Hizmeti kendi amaçları doğrultusunda kullanmanız yoluyla elde edilen Kişisel Verilerle ilgilidir. Taraflar, üçüncü taraf web sitelerinin ve hizmetlerin içeriği, uygulamaları veya işletilmesi ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8. Çerez Uygulaması

Lella Kids, internet sitesine yapılan ziyaretler ve uygulama kullanımı esnasında yukarıda bahsi geçen amaçlarla işlenecek verileri toplanırken çerezler (cookies) kullanabilir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesi veya uygulama kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

 

Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitemizi ziyaret eden veya uygulamamızı kullanan kullanıcılara kolaylık sağlamaktır. Çerezler aynı zamanda gelecekte internet sitemiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Çerezler, kişilerin internet sitemizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayarak sitemizin yapısını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olur. Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.

 

Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. 

Bu ayarları, çerezleri engelleyecek veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirilebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım ekranına başvurabilirsiniz.

9. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Lella Kids tarafından toplanan kişisel verilerinize ilişkin olarak, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca;

 

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenmek,

 2. İşlenmişse bilgi talep etmek,

 3. İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

 5. Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,

 6. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek,

 7. Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıdaki (e) ve (f)  bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini istemek,

 8. Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek,

haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

10. Çocuk gizliliği

Uygulamalarımızda çocukların kişisel bilgileriyle ilgili aşağıdaki hususlarda ilave gizlilik korumaları bulunmaktadır; 

Çocuklarla ilgili bilgi uygulamalarımız hakkında ebeveynlerin bilgilendirilmesi, 

İlgili kanunlar uyarınca çocukların kişisel bilgilerinin toplanması için veya doğrudan çocuklarına ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgiler gönderilmesi için ebeveynlerinden izin alınması, Çocuklardan kişisel bilgileri toplama çalışmalarımızın çevrimiçi bir faaliyete katılım için makul ölçülerde gerekli görülen bilgilerle sınırlandırılması.

11. Güvenlik

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak, hasar riskini en aza indirmek için, bilgi kaybı, yetkisiz erişim veya bilgiyi kullanma önlemler uygulanmaktadır. Bununla birlikte, bu tedbirler mutlak bilgi güvenliği sağlayamamaktadır. Dolayısıyla, kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için çaba sarf edilir, ancak bu garanti edilmez. Uygulamanın ve ilgili veritabanlarının haksız herhangi bir davranış, arıza, izinsiz engeller veya erişim gibi diğer kötüye kullanım ve kötüye kullanımdan muaf olacağını makul bir şekilde bekleyemezsiniz.

12. Bu Gizlilik Bildiriminde Yapılan Değişiklikler

Bu Beyan, herhangi bir zamanda güncellenebilir. Taraflar, Gizlilik Bildirimi'nin güncellenmiş bir sürümünü Hizmet aracılığıyla yayınlayacaktır. Taraflara, bu Gizlilik Bildirimi'nde yapacağı değişikliklerden haberdar olmaları ve Kişisel Verilerinin nasıl koruma altına alınacağı konusunda bilgi sahibi olmaları için bu sayfanın zaman zaman kontrol edilmesi önerilir. Bu değişikliklerin önemli olması halinde size bildirimde bulunacağız ve ilgili kanunlarca gerekli görülen hallerde de onayınızı alacağız.

 

Bu Bildirimde yapılan değişikliklerin herhangi birine bağlı kalmayı kabul etmektesiniz. Değişiklik yürürlüğe girdikten sonra Uygulamayı kullanmaya devam etmeniz, değiştirilen Bildirim'i kabul ettiğinizi gösterecektir. Değiştirilen Bildirimi kabul etmiyorsanız, Uygulamayı kaldırmanız ve onu daha fazla kullanmaktan kaçınmanız gerekir. 

13. Tarafımıza Bildirmiş Olduğunuz Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızı Ne Şekilde Kullanabilirsiniz?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin başvuru hakkınızı, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile birlikte Şahkulu Mah. Serdar-ı Ekrem Sk. No:15/A Galata  Beyoğlu, İstanbul adresindeki şirket merkezimize yazılı olarak veya data@lellakids.com mail adresine elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. 

 

Başvurunuzda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen; 

a) Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve

d) Talep konusunun

bulunması zorunludur. Başvurunuz, Lella Kids tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilmekte olup ilgi kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilmektedir.